Installera Billmate som betalleverantör på e-handelsplattformen PandaCommerce

Med Billmate som betalleverantör kan du i PandaCommerce koppla in kontokortsbetalningar, direktbetalningar mot bank, faktura samt delbetalningar. Observera att du behöver ett konto hos Billmate för att kunna lägga till de olika betalsätten. Steg 1 - Gå in under [Kassa & Betalning] och välja någon av Billmates betalsätt under [Off-site payments]* och tryck på lägg till. *Off-site betalningar betyder att kunden kommer att omdirigeras från din checkout till betalleverantören för att betala. Du kan välja vilka typer av betalsätt hos Billmate du vill lägga till: Billmate Credit Card - kontokortsbetalningar Billmate Direct (bank) - direktbetalningar mot bank Billmate invoice - faktura Billmate Partial Invoice - delbetalningar med faktura Steg 2 - Fyll i uppgifter från ditt konto hos Billmate*. *Detta är uppgifter som du behöver hämta från Billmate. Dina kunder kan nu handla med Billmate i din checkout! Observera att hur din kassa ser ut beror på ditt tema och val du gjort i admin.

Läs mer →


Hur man installerar Paypal som betalleverantör på PandaCommerce

Paypal är en av de enklaste och snabbaste betalleverantörerna att koppla in på e-handelsplattformen PandaCommerce. De har inte heller någon lång godkännandeprocess utan det går smidigt att sätta upp ett konto och lägga in den information som behövs i PandaCommerce admin. Observera att du behöver skapa ett konto hos Paypal. Steg 1 - Gå in under [Kassa & Betalning] och välja [Paypal Classis] under [Off-site payments] och tryck på lägg till.

Läs mer →


Temafiler - Gå tillbaka till äldre versioner av en fil.

Ibland kan man behöva gå till en tidigare version av en tema-fil. Här ger vi ett exempel på hur man gör det för filen "settings_data. json", detta är filen som styr alla inställningar som gjorts i temat. OBS! Ni kan förlora information om ni går till tidigare versioner av en fil, vilket är meningen också. 1. Navigera in på "Redigera Tema" Gå in på Meny elementet Teman och sedan "Redigera Tema" på det tema som ni önskar att uppdatera / synca om. 2. Gå in på rätt fil Gå in på den filen som ni vill gå tillbaka en version på, i detta fall "settings_data. json" som ligger under "config" till vänster. 3. Klicka på "Äldre versioner" Klicka på "Äldre versioner", du får då upp en lista på tidpunkter som filen sparats på och kan välja det alternativ som är aktuellt. Efter det behöver du trycka på "Spara".

Läs mer →


Synca om temat för att få den senaste versionen.

I PandaCommerce uppdateras teman kontinuerligt för att alltid fungera så bra som möjligt och för att få in dessa ändringar behöver man synca om det temat som man har. OBS! Har ni gjort egna ändringar i koden till temat kommer dessa att gå förlorade om ni syncar om temat. TIPS! Duplicera temat som en extra säkerhetsåtgärd så kan ni gå alltid gå tillbaka till denna version. 1. Navigera in på "Redigera Tema" Gå in på Meny elementet Teman och sedan "Redigera Tema" på det tema som ni önskar att uppdatera / synca om. Ni kommer att komma till en vy som listar era kod-filer för temat till vänster och till höger visas innehållet i filerna. 2. Klicka på "Sync" Tryck på knappen "Sync" i övre högra hörnet, denna "syncning" drar in de senaste filerna för temat. 3. Välj filer att exkludera Du får en fråga på filer att exkludera och det är ett bra alternativ att exkludera ALLA dessa filer från "syncningen", dvs låta det vara som det är. De filer som listas är era inställningar från "Tema inställningar" och till exempel bilder som är specifika för er shop. Efter detta är temat den senaste versionen!

Läs mer →


Bygga upp Menyer - Länka länklistor.

I PandaCommerce bygger man upp drop-downs i huvudmenyn genom att koppla ihop länklistor. På detta sätt kan man, beroende på tema, skapa undermenyer / drop-downs / mega menyer. Hur dessa ser ut eller vad det finns för möjligheter beror i stort på hur temat ser ut. Här kommer steg på hur du kopplar ihop den med en till länklista. Vi antar att du redan har en huvudmeny / main menu. Steg 1 - Skapa en ny Länklista Gå in på [Navigering] och skapa en ny länklista genom att klicka på knappen "Lägg till länklista" Lägg till titel samt länkar och spara denna (Handtag kan du lämna tom), tryck på skapa. Steg 2 - Länka ihop listorna Gå in på den ursprungliga länklistan och välj att länka till den nya länklistan genom att länka till länklistan.

Läs mer →


Nyhetsbrev