Bygga upp Menyer - Länka länklistor.

I PandaCommerce bygger man upp drop-downs i huvudmenyn genom att koppla ihop länklistor. På detta sätt kan man, beroende på tema, skapa undermenyer / drop-downs / mega menyer. Hur dessa ser ut eller vad det finns för möjligheter beror i stort på hur temat ser ut.

Här kommer steg på hur du kopplar ihop den med en till länklista. Vi antar att du redan har en huvudmeny / main menu.

Steg 1 - Skapa en ny Länklista

Gå in på [Navigering] och skapa en ny länklista genom att klicka på knappen "Lägg till länklista"

Lägg till titel samt länkar och spara denna (Handtag kan du lämna tom), tryck på skapa.

Steg 2 - Länka ihop listorna

Gå in på den ursprungliga länklistan och välj att länka till den nya länklistan genom att länka till länklistan.


← Äldre inlägg Nyare inlägg →

Nyhetsbrev